Tradició

Grabat

En tractar dels orígens i la historia del Ball de Bastons, no crec que puguem aportar res de nou a tot el que els grans folkloristes del nostre país han estudiat, escrit i divulgat.

Tots aquells que d’una manera o altra volem parlar del folklore, les tradicions o els costums de casa nostra, forçosament hem d’anar a veure als treballs que han publicat els eminents folkloristes barcelonins Aureli Capmany i Farrés (1868-1954), Joan Amades i Gelats (1890-1959), o bé Rossend Serra i Pagès (1863-1929). Més modernament hi podríem afegir el sitgetà Blai Fontanals i Argenté.

Imatge: Danza Guerrera. Detall de ceràmica ibera del segle III a.d.C. trobada a San Miguel de Liria.