Perspectives de futur

Pel que fa referència a les perspectives de futur envers el ball de bastons, cal dir que de moment a tots plegats ens sembla que les perspectives són força bones.

ballbastons4Cap al segle XVIII el ball de bastons, com molts altres balls, sofrí una forta recessió. Ara sembla que s’hagi recuperat i bona mostra n’és la gran quantitat que han anat sorgint per tot Catalunya.

 El fet que s’hagin organitzat, fins avui dia, 39 Trobades Nacionals de Bastoners de Catalunya, de forma ininterrompuda, creiem que així ho testimonia. No obstant això, hem de dir, però, que reconeixem també que tot això que hem dit fins ara és, sens dubte, potser la part que menys costa de fer i més agrada de veure.

Amb això volem dir i deixar clar que estructurar, organitzar, tirar endavant i mantenir una colla de nois/noies bastoners/eres no és cosa que ningú es pugui imaginar que sigui fàcil ni senzill de fer-se, tot al contrari. Cal dir que, a diferència d’altres balls folklòrics, el Ball de Bastons, per la seva coreografia, necessita moltes estones de dedicació i entrega per part de la gent que acostuma a anar al davant. No és un ball en el qual la gent, un cop vestida, sàpiga fer el que s’hagi de fer, sinó tot al contrari. És un ball que sense els seus respectius assaigs no és possible de tirar endavant.

Potser precisament per totes aquestes i altres raons ens podem atrevir a dir que el fet que en anys ja llunyans dels nostres avantpassats hi hagués, segons tenim entès, moltíssimes més colles de bastoners que no pas hi ha avui per avui, demostra clarament aquestes dades, pel fet que ja no hi ha aquest esperit de sacrifici envers el ball, i com és molt lògic han anat disminuint en bon nombre.

Malgrat tot, les colles que fins avui han anat resistint les intempestives i difícils situacions viscudes al llarg del temps han anat demostrant aquestes ganes de subsistir i seguir tirant endavant amb força ganes i il.lusió.

Potser han estat aquestes maneres de fer d’algunes colles les que han ajudat a portar a terme la creació, d’ençà fa uns quants anys, de la Coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya. Aquest organisme és qui ha d’aglutinar i representar la totalitat de les colles bastoneres davant de qualsevol organisme i problema que pugui sorgir, ja que en certa manera cada colla s’hi veu representada per una o altra persona.

Si finalment així s’aconsegueix que sigui, de ben segur que aquestes perspectives de futur envers el Ball de Bastons, creiem que seran encara molt més fortes i decidides a seguir continuant a tirar endavant pel bé en general de tota aquesta gran família bastonera.